visa.hpt@gmail.com 0938 951 468 0938 722 448
 •   Thẻ ABTC (APEC) là gì?

  Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card viết tắt ABTC)

 •   Thủ tuc cấp thẻ Apec cho Doanh Nhân VN

  Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

 •   Các khuyến cáo liên quan đến thẻ ABTC ?

  Khi sử dụng thẻ ABTC bạn nên nhập cảnh đúng với mục đích kinh doanh theo quy định vì vậy bạn cần phải có địa chỉ làm việc của các cơ quan đối tác, các hợp đồng kinh doanh.

 •   Các quốc gia tham gia chương trình thẻ ABTC ?

  APEC được thành lập vào tháng 11 năm 1989

 •   Trách nhiệm của doanh nghiệp ?

  1. Doanh nghiệp có trách nhiệm định kỳ hàng năm (hạn chót vào ngày 31 tháng 12 hàng năm) phải báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc doanh nghiệp mình gồm các nội dung ban hành kèm theo Quy chế này. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cũng như các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC.

 •   Thủ tục và thời gian cấp thẻ ABTC ?

  Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu)

 •   Điều kiện được cấp thẻ APEC

  Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng (thời hạn sử dụng còn trên 12 tháng).

 •   Đối tượng được cấp thẻ ABTC là những ai?

  1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước:

 •   Thẻ Apec có giá trị như thế nào?

  Thẻ ABTC có giá trị sử dụng trong 03 năm, kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Khi thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng, nếu người được cấp thẻ vẫn còn nhu cầu đi lại trong khối APEC, thì làm thủ tục đề nghị cấp lại thẻ mới.

TT XUẤT NHẬP CẢNH

Quốc tịch
Visa đến 
tau du lich ba hon dam du lich ba hon dam