visa.hpt@gmail.com 0938 951 468 0938 722 448
  •   NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ ?

    1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  •   Thẻ tạm trú là gì?

    Thẻ tạm trú là thẻ có giá trị lưu trú được cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện tạm trú ở Việt Nam.

TT XUẤT NHẬP CẢNH

Quốc tịch
Visa đến 
tau du lich ba hon dam du lich ba hon dam