visa.hpt@gmail.com 0938 951 468 0938 722 448

Thủ tục và thời gian cấp thẻ ABTC ?

  • Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu)
  • Bản sao một trong các loại giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (kèm bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo;
  • Bản sao hộ chiếu;
  • Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ;
  • Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

TT XUẤT NHẬP CẢNH

Quốc tịch
Visa đến 
tau du lich ba hon dam du lich ba hon dam