visa.hpt@gmail.com 0938 951 468 0938 722 448

Thẻ Tạm Trú

                                                   Thẻ Tạm Trú

Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam  từ 01 năm trở lên. TTT có thời hạn từ 01 đến 03 năm phù hợp với mục đích nhập cảnh và tạm trú tại Việt  Nam  của người nước ngoài. Thời hạn giá trị của TTT cấp cho người nước ngoài phải ngắn hơn ít nhất là 01 tháng so với thời hạn còn giá trị của hộ chiếu.

  Người nước ngoài mang TTT còn giá trị kèm theo hộ chiếu còn giá trị được nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam không cần phải có thị thực Việt Nam .
  Thời hạn giá trị của TTT cấp cho người nước ngoài phải ngắn hơn ít nhất là 01 tháng so với thời hạn còn giá trị của hộ chiếu.  Người nước ngoài mang TTT còn giá trị kèm theo hộ chiếu còn giá trị được nhập cảnh, xuất cảnh Việt  Nam không cần phải có thị thực Việt   Nam . Người nước ngoài mang TTT còn giá trị mà trong mục "mang hộ chiếu" ghi chữ "không", thì vẫn được nhập cảnh, xuất cảnh bình thường, không đòi hỏi phải có hộ chiếu. Người không quốc tịch nếu được cấp TTT, thì được dùng thẻ này để xuất, nhập cảnh Việt Nam.
 Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà ViệtNam  kí kết hoặc tham gia và người có hộ chiếu còn thời hạn giá trị dưới 1 năm thì không được cấp TTT. Người nước ngoài bị mất TTT, bị hư hỏng, hết hạn hoặc thay đổi nội dung của thẻ, thì được xem xét cấp lại TTT. Thời hạn của thẻ cấp lại bằng thời hạn của thẻ

Đối tượng được cấp thẻ tạm trú: 
Người nước ngoài có thời hạn làm việc từ 1 năm trở lên, gồm: 
+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc hoặc Ban Giám đốc) 
+ Có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư có góp vốn.
+ Người có giấy phép lao động từ 1 năm trở lên.

VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI VISA HPT ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT:

Hotline:  0946 878 211

Yahoo:   visa_hpt

Email:    visa.hpt@gmail.com


 

TT XUẤT NHẬP CẢNH

Quốc tịch
Visa đến 
tau du lich ba hon dam du lich ba hon dam