Tin Tức

KHÔNG CÁP MỚI VISA, GIA HẠN THỊ THỰC CHO NGƯỜI HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀO BẰNG MIỄN VISA.

Luật mới quy định mới về gia hạn visa thị thực cho người Hàn Quốc Nhật Bản 2015. Chính phủ Việt Nam tiếp tục miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc, Nhật Bản với thời hạn lưu trú không quá 15 ngày, chính sách về thị thực visa trên được thực hiện trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2019.

Đối Tác

hotline
0938.951.468