Giấy Phép Lao Động

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG MỚI NHẤT (01/11/2013)

Từ ngày 01/11/2013, người sử dụng lao động (NSD LĐ) muốn xin Giấy phép lao động cho Người lao động (NLĐ) nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục theo 2 bước sau:

Gia Hạn Giấy Phép Lao Động.

Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định 34/2008/NĐ-CP ng ...

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động được quy định như thế nào?

Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 th ...

Những trường hợp người nước ngoài được miễn Giấy phép lao động Việt Nam.

Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định 34/2008/NĐ-CP ng ...

Điều kiện cho người nước ngoài làm việc và được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

- Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định 34/20 ...

Những trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu theo quy định của pháp luật?

- Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 ...

Dịch vụ tư vấn Giấy phép lao động cho nhân sự Người nước ngoài.

- Hiện nay theo quy định xuất nhập cảnh, người nước ngoài vào Viêt Nam chỉ được cấp Visa 3 tháng. Để đáp ứng được nhu cầu tạm trú lâu dài tại Việt Nam người nước ngoài phải có Giấy phép lao đ ...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HẠN TỐI ĐA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (ÁP DỤNG TỪ 01/05/2013).

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HẠN TỐI ĐA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (ÁP DỤNG TỪ 01/05/2013).

Đối Tác

hotline
0938.951.468