Gia Hạn Visa

DỊCH VỤ BẢO LÃNH XIN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG THƯ MỜI

Dịch vụ bảo lãnh xin công văn nhập cảnh cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam dài hạn.

Luật mới quy định về gia hạn visa, xin visa thị thực cho người nước ngoài

Quy định của Luật mới về xin cấp visa, gia hạn visa thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài. - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tất cả công dân nước ngoài xin cấp visa gia hạn visa, xin cấp thẻ tạm tr ...

Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài

Gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại: + Pháp lệnh số 24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phân Loại Thị Thực Việt Nam.

Có 2 cơ sở để phân loại thị thực Việt Nam:

Bảng báo giá dịch vụ gia hạn năm 2014

CẤP MỚI - GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG LƯU TRÚ TẠI VIỆT NAM NHẬP CẢNH KHU VỰC PHÍA NAM

Gia hạn visa là gì?

Gia hạn visa là việc người nước ngoài đã có visa Việt Nam hiện đang cư trú tại Việt Nam có nhu cầu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam để du lịch, thăm người thân và làm việc thì khi gần hết hạn thị thực phả ...

Đối Tác

hotline
0938.951.468