Gia Hạn Visa

Phân Loại Thị Thực Việt Nam.

Có bao nhiêu loại thị thực Việt Nam?


Có 2 cơ sở để phân loại thị thực Việt Nam:

Thứ nhất, dựa vào mục đích đi lại, thị thực Việt Nam được chia thành ba loại:

-          Thị thực du lịch: Loại thị thực này có giá trị trong 1 tháng

-          Thị thực thương mại: loại thị thực này có giá trị trong 3 tháng

-         Thị thực cho các mục đích khác: loại thị thực này có giá trị trong 3 tháng

Thứ hai, dựa vào thời gian tạm trú và số lần nhập cảnh, thị thực Việt Nam được chia làm 4 loại:

-          Thị thực 1 tháng một lần nhập cảnh  (Chỉ được nhập cảnh một lần)

-          Thị thực 1 tháng nhiều lần nhập cảnh  (Được nhập cảnh nhiều lần)

-          Thị thực 3 tháng một lần nhập cảnh  (Chỉ được nhập cảnh một lần)

-          Thị thực 3 tháng nhiều lần nhập cảnh  (Được nhập cảnh nhiều lần)

Quý khách hàng vui lòng để lại thông tin cần tư vấn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất:

Đối Tác

hotline
0938.951.468